2015: Ingeborg Douwes Centrum

* EFT bij (echt)paren
* Ingeborg Douwes Centrum
* Donatie Stichting Hetty Odink: 5000 euro

Uit onderzoek blijkt dat voor veel kankerpatiƫnten sociale steun en vooral steun van de partner cruciaal is. Het komt regelmatig voor dat partners elkaar pijnlijke gevoelens besparen en zich daardoor eenzaam voelen. Negatieve, vermijdende en vijandige interactiepatronen tussen partners, hebben een negatieve invloed op de relatie en het welzijn van beide partners. In het geval van een slechte prognose is bekend dat relatieproblemen tijdens het ziekteproces vaak een negatieve invloed hebben op het rouwproces van de partner die achterblijft. Hoewel uit verschillende studies blijkt dat relatietherapie zowel psychische als relatieproblemen vermindert is er nog weinig aandacht voor de problemen van (echt)paren met kanker.
Er is geen specifiek behandelaanbod voor (echt)paren die met kanker te maken krijgen. De behandelingen die gegeven worden door oncologiepsychologen zoals werkzaam in het Ingeborg Douwes Centrum, worden vaak ingezet als de problematiek dusdanig is dat er al veel schade is ontstaan in de relatie. De kracht zit hem juist in het voorkomen van ernstige relatieproblemen. Daarnaast speelt mee dat relatietherapie bij kanker geen verzekerde zorg meer is. Dat betekent dat indien er ‘alleen’ maar sprake is van relatieproblemen, de zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt. Dit maakt de drempel alleen maar hoger om op tijd hulp te gaan zoeken. EFT (emotionally focused therapy) is een succesvolle, evidence-based methode voor het verminderen van relatieproblemen en kijkt naar interactieprocessen tussen (echt)paren en focust op verbinding en wederzijds zorgen voor elkaar. Deze behandeling wordt al in Nederland gegeven, maar is niet toegespitst op de problematiek waar (echt)paren met kanker tegen aan lopen.
Recent is in Amerika een behandeling gebaseerd op EFT bij (echt)paren die met een vergevorderd stadium van kanker te maken hebben onderzocht. De resultaten van deze studie zijn erg positief waardoor het Ingeborg Douwes Centrum deze studie naar Nederland wil halen. De donatie van Stichting Hetty Odink wordt ingezet om de beschikbare Amerikaanse protocollen te vertalen zodat Nederlandse oncologiepsychologen hier mee aan de slag kunnen.
www.ingeborgdouwescentrum.nl