Categorie archief: Projecten

2015 Inloophuis Veenendaal

* Zingen voor je leven en het Creatieve Atelier
* Inloophuis Veenendaal
* Donatie Stichting Hetty Odink: 5000 euro

Inloophuis Veenendaal is een inloophuis in oprichting voor mensen met kanker en hun naasten. Het huis biedt psychosociale ondersteuning in beslotenheid of in groepsverband door gesprekken of activiteiten door kundige vrijwilligers. Ondanks dat het inloophuis momenteel nog geen vaste locatie heeft, worden er verschillende activiteiten georganiseerd waaronder Zingen voor je leven en het Creatieve Atelier. Als er voldoende geld is binnengehaald kan een vaste locatie worden betrokken waar mensen met kanker en hun naasten in een warme huiselijke omgeving terecht kunnen voor gesprekken, informatie, ontspanning of psychosociale ondersteuning.
www.inloophuisveenendaal.nl

2015: Fitter na Kanker (vervolg)

* Fitter na Kanker
* Helen Dowling Instituut
* Donatie Stichting Hetty Odink: 7500 euro

Chronische vermoeidheid na kanker komt bij 20 tot 40 procent van de patiënten voor. Het treedt plotseling op, wordt door de patiënt als extreem ervaren en lijkt op uitputting waarbij de herstelperiode langer is dan na een ‘normale’ vermoeidheid. Vermoeidheid bij kankerpatiënten wordt als zeer beperkend ervaren in het dagelijkse leven op gebieden als werk en relaties met anderen. Bovendien wordt chronische vermoeidheid als beangstigend gezien omdat je niet weet wanneer de vermoeidheid toeslaat, waardoor het komt en of de klachten ooit over zullen gaan. In samenwerking met de Universiteit Twente en revalidatiecentrum het Roessingh onderzoekt het Helen Dowling Instituut (HDI) twee interventies, die mensen vanuit hun eigen huis kunnen volgen, die chronische vermoeidheid na kanker verminderen. Mede dankzij de subsidie van Stichting Hetty Odink is een succesvolle uitvoering van het project ‘Fitter na kanker’ veilig gesteld. Met deze subsidie zijn de zorgkosten van online Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie (MBCT online) vergoed. Tussen januari 2014 en juli 2015 hebben zich 360 deelnemers voor Fitter na kanker aangemeld. Er zijn 179 deelnemers geincludeerd waarvan 69 met MBCT online zijn gestart. Er zijn verschillende publicaties over het onderzoeksprotocol en de analyse waaronder in het internationale tijdschrift Journal of Medical Internet Research, research protocols (www.jmir.org) en in Journal of Internet Interventions (www.invent-journal.com). Komend jaar zullen verschillende deelnemers worden geïnterviewd over hun ervaringen. De wetenschappelijke publicaties over de resultaten over de effectiviteit, effectpredictoren en werkingsmechanismen worden verwacht medio 2016.
www.fitternakanker.nl

2015: Team Lef

* Roparun 2026
* Team Lef
* Donatie Stichting Hetty Odink: 1000 euro

Team Lef uit Raalte gaat in 2016 voor de vijfde keer deelnemen aan de 25ste editie van de Roparun met twee teams. De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Deelnemers leveren in teamverband, een collectieve sportieve prestatie om op deze manier geld op te halen voor kankerpatiënten die weinig of geen uitzicht hebben in hun ziekteproces. Kristel Verweij is al sinds de start fanatiek lid van Team Lef. Kristel: “Voor Team Lef is de vraag: Hoe maken we het leven van kankerpatiënten NU een beetje dragelijker? Naast het lopen van de Roparun willen we dit jaar ook weer lokaal gaan bijspringen in de ondersteuning van de palliatieve zorg. Met het opgehaalde geld van vorig jaar zijn er verwendagen georganiseerd voor de ouderen in Raalte die palliatieve zorg nodig hebben. Dit jaar zetten we het gezin centraal. De mensen om de getroffene heen die te maken krijgen met onmacht, verdriet en te vaak nog verlies. Wij zijn ontzettend blij met de fantastische sponsoring van Stichting Hetty Odink. Hun missie om doelen te steunen die middels concrete doelstellingen en een transparante werkwijze zich inzetten voor de bestrijding van kanker of die bijdragen aan het welzijn van kankerpatiënten is Team Lef op het lijf geschreven.”
www.stichtinglefraalte.nl.

2015: Ingeborg Douwes Centrum

* EFT bij (echt)paren
* Ingeborg Douwes Centrum
* Donatie Stichting Hetty Odink: 5000 euro

Uit onderzoek blijkt dat voor veel kankerpatiënten sociale steun en vooral steun van de partner cruciaal is. Het komt regelmatig voor dat partners elkaar pijnlijke gevoelens besparen en zich daardoor eenzaam voelen. Negatieve, vermijdende en vijandige interactiepatronen tussen partners, hebben een negatieve invloed op de relatie en het welzijn van beide partners. In het geval van een slechte prognose is bekend dat relatieproblemen tijdens het ziekteproces vaak een negatieve invloed hebben op het rouwproces van de partner die achterblijft. Hoewel uit verschillende studies blijkt dat relatietherapie zowel psychische als relatieproblemen vermindert is er nog weinig aandacht voor de problemen van (echt)paren met kanker.
Er is geen specifiek behandelaanbod voor (echt)paren die met kanker te maken krijgen. De behandelingen die gegeven worden door oncologiepsychologen zoals werkzaam in het Ingeborg Douwes Centrum, worden vaak ingezet als de problematiek dusdanig is dat er al veel schade is ontstaan in de relatie. De kracht zit hem juist in het voorkomen van ernstige relatieproblemen. Daarnaast speelt mee dat relatietherapie bij kanker geen verzekerde zorg meer is. Dat betekent dat indien er ‘alleen’ maar sprake is van relatieproblemen, de zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt. Dit maakt de drempel alleen maar hoger om op tijd hulp te gaan zoeken. EFT (emotionally focused therapy) is een succesvolle, evidence-based methode voor het verminderen van relatieproblemen en kijkt naar interactieprocessen tussen (echt)paren en focust op verbinding en wederzijds zorgen voor elkaar. Deze behandeling wordt al in Nederland gegeven, maar is niet toegespitst op de problematiek waar (echt)paren met kanker tegen aan lopen.
Recent is in Amerika een behandeling gebaseerd op EFT bij (echt)paren die met een vergevorderd stadium van kanker te maken hebben onderzocht. De resultaten van deze studie zijn erg positief waardoor het Ingeborg Douwes Centrum deze studie naar Nederland wil halen. De donatie van Stichting Hetty Odink wordt ingezet om de beschikbare Amerikaanse protocollen te vertalen zodat Nederlandse oncologiepsychologen hier mee aan de slag kunnen.
www.ingeborgdouwescentrum.nl

2015: Dansen voor Felicia

* Dansen voor Felicia
* Opbrengst Pink Ribbon
* Donatie Stichting Hetty Odink: 270 euro

Op 21 oktober 2015 was Landstede Sportcentrum in Zwolle het decor van ‘Dansen voor Felicia’. Felicia Beltman-Satoor de Rootas kreeg met haar actie circa 200 jonge vrouwen op de been om geld in te zamelen voor Pink Ribbon. De Zumba-lerares kreeg dit jaar borstkanker en besloot met haar verhaal verschil te maken. Voor minimaal 5 euro kon je meedansen of kijken en er was tevens een loting. De groep gaf samen een prachtige dansmanifestatie weg en haalde 3540 euro op voor Pink Ribbon.

2015: Ride for the Roses

* Ride for the Roses
* Fietser Joost Bruins
* Bijdrage Sitchting Hetty Odink: 1000 euro

De Ride for the Roses is een jaarlijks terugkerend fietsevenement waarmee geld wordt opgehaald voor de strijd tegen kanker. Op 6 september 2015, de 18e editie van dit evenement, werd er door 11.000 deelnemer gefietst ten bate van de KWF Kankerbestrijding met dit jaar het thema ‘huidkanker’. Dit jaar steunde Stichting Hetty Odink Joost Bruins (35) en werkzaam bij KPN. Joost: “Na inschrijving ben ik direct aan de slag gegaan om bij familie en vrienden geld in te zamelen om mijn bijdrage te leveren. Uiteraard moest er ook getraind worden, want 100 kilometer fiets ik niet iedere dag! Naast alle positieve reacties én donaties werd ik blij verrast door een noemenswaardige bijdrage van Stichting Hetty Odink. Met deze extra stok achter de deur moest het wel goed komen, en gelukkig maar, want een stevige wind maakte het een zeer zware 100 kilometer!”
https://www.ridefortheroses.nl/projectadoptie2015/.