Stichting Hetty Odink

Ontstaan van de stichting
Op 25 maart 1999 overleed Hetty Odink aan de gevolgen van borstkanker. Tijdens haar leven heeft ze door haar enthousiasme en levensenergie een onvergetelijke indruk gemaakt. Niet alleen op haar naaste familie en vrienden, maar ook op mensen die toevallig op haar pad kwamen. Hetty was een vrouw die altijd luisterde naar de problemen van anderen en vervolgens alles wat binnen haar vermogen lag inzette om een oplossing te zoeken. Hierdoor maakte ze het verschil.

Eigenlijk doet ze dat nog. Eén van haar wensen was dat het einde van haar leven niet het einde zou betekenen van het uitdragen van haar gedachtegoed. Daartoe richtte de familie in 1999 de Stichting Hetty Odink op.

Missie
Stichting Hetty Odink verleent steun in de vorm van financiële donaties (zgn 100 procent giften) en het doneren van tijd en kennis. De donaties komen ten goede aan een aantal goede doelen in Nederland die middels concrete doelstellingen en een transparante werkwijze zich inzetten voor de bestrijding van kanker of die bijdragen aan het welzijn van kankerpatiënten.

Donaties
Twee bestuursleden zorgen met een jaarlijkse bijdrage voor de continuïteit van de stichting. Daarnaast komen er giften binnen van zowel bekenden – familie en vrienden – als van zakelijke contacten die de Stichting een warm hart toedragen.

Aanvragen
Denkt u dat uw project past binnen de doelstellingen van de stichting en wilt u aanspraak maken op een gift van de Stichting Hetty Odink? Wij ontvangen uw verzoek bij voorkeur per e-mail op info@stichtinghettyodink.nl, vergezeld door een duidelijke omschrijving van de aard en de doelstellingen van het project. Binnen vier weken ontvangt u een schriftelijke reactie.

Wilt u de Stichting Hetty Odink steunen?
Uiteraard is uw gift meer dan welkom. U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL32 FVLB 0226 4333 31, ten name van Stichting Hetty Odink.